Personlig assistent, Libra Assistans i Dalarna och Gävleborg

Om Libra Assistans

Libra Assistans hjälper dig med funktionsnedsättning att underlätta vardagen med hjälp av personlig assistans.
Libra Assistans bildades redan 2006 och namnet "Libra" kommer från stjärntecknet Vågen. Vågen använder vi för att exemplifiera rollernas betydelse och vilken spelplan vi har att förhålla oss till. Det bör så ofta som möjligt vara balans på vågen men då vi har den assistanstberättigade på ena sidan och assistenten på den andra så kan vågen gunga ibland.  Libra har rollen att få parterna att förstå vikten av att hur balans upprätthålls mellan LSS lagen och t ex ett kollektivavtal. Genom ökad kunskap om varandras roller skapas samförstånd och balansen är lättare att upprätthålla.

 

Personliga assistenter i Dalarna & Gävleborg

Libra har idag ca 300 personliga assistenter. Varje dag ger de sitt yttersta för att ge sin brukare en så god livskvalité som det är möjligt.

Personlig assistent enligt LSS

Libra Assistans har beviljats tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt 9 § 2 p. LSS