Sexualkunskap & intellektuell funktionsnedsättning


Denna utbildning ger ökade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, både ur de funktionsnedsattas och personalens perspektiv.

Under dagen belyser vi de intellektuellt funktionsnedsattas rätt till sexualitet, närhet och värme med både dess glädjeämnen och komplikationer. Under utbildningen tar vi upp det utvecklingspsykologiska perspektivet, etiska frågeställningar, miljöns betydelse och vikten av ett professionellt förhållningssätt.

Innehåll
Sex, samlevnad och intimitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar
Etik kring sex, samlevnad och intimitet hos personer med olika grad av intellektuell funktionsnedsättning
Personalens roll
Anhöriga
Vad kan samhället bistå med när det gäller sex och samlevnad hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Arbetsformer
Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

 

Datum: 28 maj