Brandutbildning i Bysjön

Vad gör du när branden inträffar?

Som personlig assistent arbetar du oftast i någon annans hem. Samtidigt är det att betraktas som en arbetsplats. En arbetsplats där samma skyldigheter finns om brandföreskrifter och säker släckningsutrustning.
Libra Assistans ansvarar för att denna utrustning finns men om olyckan är framme på ditt arbetsskift måste vi säkerställa att just du kan använda utrustningen korrekt. Utbildningen handlar även om hur vi tillsammans kan förebygga en brand.
Välkommen till en halvdag som kan rädda liv.
Välj oömma kläder och för en stunds uteaktivitet.

Plats: Bysjön Borlänge

Kom i tid och hitta en parkeringplats för din bil på stan då vi kommer använda våra p-platser för brandövningen.


Kursinnehåll brandutbildning
- Brandteori
- Självskydd
- Släckmetoder
- Brandförebyggande åtgärder
- Mänskligt beteende
- Utrymning
- Lagar och föreskrifter
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Praktsikt brandsläckning
Brandutbildning för personliga assistenter


Datum: 24 oktober