Landsomfattande manifestation mot neddragningar i LSS

RBU Assistans är frihet
Libra Assistans sluter upp bakom RBU som är initiativtagare till den landsomfattande manifestationen Lördag den 3 dec.
Manifestationen kommer äga rum i många delar av landet och i Dalarna samlas vi i Falun på Stora torget kl. 13.00

Nu har DU chansen att engagera dig och visa ditt stöd för landets mest behövande samt deras assistenter.
Assistansen är hotad med denna regering. 

Parollen är, Assistans är frihet! Rädda LSS! och manifestationen tar sin utgångspunkt i tre krav:

* Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.

* Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.

* Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

"Den fråga vi i slutändan måste ställa oss är: ska kostnaderna för personer med omfattande funktionsnedsättningar bäras solidariskt av oss alla eller huvudsakligen av deras anhöriga?" 

Gå med i Facebookgruppen "Assistans är frihet! Rädda LSS" redan idag eller anmäl att du kommer till eventet här...

VI SES PÅ STORA TORGET I FALUN LÖRDAG DEN 3 DECEMBER KL. 13:00