Regeringens svek mot funktionsnedsatta

Roberth Klarqvist och Steve Knott
Det stod igår klart att regeringen har för avsikt att fortsätta att skära i assistansreformen. Budgeten för 2017 presenterades och den innehåller en rad oroväckande förslag för kvalitén i assistansen och assistansens fortlevnad.
Redan förra året väcktes stor uppmärksamhet när regeringen presenterade ett förslag att uppräkningen av schablonbeloppet skulle ske med rekordlåga 1,4% per år i tre år, dvs 4:- för 2016, 4:- 2017 och 5:- 2018.
Trots den kritik som brukarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och Kommunal riktade mot förslaget tänker inte regeringen hålla det löftet heller.
Uppräkningen föreslås enbart bli 3:- för 2017. Dvs 25% lägre än vad som tidigare aviserats.
Tre av tio assistansföretag i Sverige gjorde underskott förra året.
30% av assistansföretagen i Sverige tror inte att de kommer att överleva ekonomiskt efter att Försäkringskassan inför efterskottsbetalning i höst.
Mycket pekar på att assistansbranschens genomsnittsvinst är bland den lägsta i näringslivet, bara transportbranschen är lägre.

Regeringen är dock styvnackade och vägrar lyssna på brukarrörelsen eller oppositionen. De hävdar med bestämdhet att schablonbeloppet är för högt och att fusket inom branschen är ett stort problem samt att företagen gör allt för stora vinster. Regeringen gav tydliga order till Försäkringskassan, i början av året, att minska antalet beslutade timmar vilket redan många funktionsnedsatta märkt av.
Personer med svåra funktionsnedsättningar som haft assistans i över 10 år förlorar nu rätten till hjälp helt och hållet.
Trots att regeringen och Försäkringskassan motbevisas på varje punkt  de påstår så vägrar regeringen att ändra inställning.

Kostnadsökningen av assistansen avtog redan 2014 men det nämner inte Magdalena Andersson.
Försäkringskassan utredning av assistansfusk visade att 0,16% kunde bevisas. Generaldirektören för Försäkringskassan hävdar ändå att det är 10% och drar jämförelse med fortkörare. Hon skriver (DN Debatt 6/9) att all fortkörning inte upptäcks och att samma sak gäller kriminalitet inom personlig assistans. Generaldirektören hävdar samtidigt att assistans är en ”förmån” vilket irriterat många. Assistans är en rättighetslagstiftning och inget annat. En tjänstebil är en typ av förmån.

Tro inte att det är en slump vilket ordval de styrande politikerna och generaldirektören använder. ”Förmån”, ”Fusk” ”Övervinster” och ”Kostnader” upprepas som ett mantra i varje intervju och debattartikel.  
Om du upprepar orden tillräckligt många gånger för svenska folket så blir det till slut en sanning.
Först då kan den kraftiga nedmonteringen av LSS börja utan att massan höjer på ögonbrynen.

I sin iver kan inte regeringen invänta den assistansutredning som skall vara klar 1 oktober 2018 som har för avsikt att bevisa hur LSS fungerar idag och vilka åtgärder som behövs för att klara framtiden.
Nej, nedmontering har redan börjat och det går fort nu.

Än värre förväntas det bli efter nyåret. I budgeten smyger regeringen in ett förslag om lagändring. Det omtalade lagförslaget där regeringen ges rätt att sätta olika schablonbelopp och ändra schablonbeloppet vid en "krissituation" finns också med i budgeten. På så vis kan regeringen sänka eller dra in  schablonbeloppet när helst de vill, om de så anser det nödvändigt, utan att oppositionen eller någon annan kan göra något åt det.

Sist vi hörde ordet ”kris” var i okt 2015 när Magdalena Andersson, i Dagens eko, fick frågan hur de skulle finansiera denna flyktingkris som då rådde.
- Genom att dra in på assistansersättningen och sjukersättningen, svarade Magdalena.
Magdalena ansåg då att det var lämpligt att ställa två utsatta grupper mot varandra.
Sanningen är nog den att funktionsnedsatta är en lämplig målgrupp att ge sig på då de är få och sällan säger ifrån, delvis för att många inte kan prata själva.

Branschen välkomnar assistansutredningen då vi är säker på att den oro vår regering sprider idag är ogrundad. Men låt för guds skull reformen vara ifred fram till dess detta bevisats.

Libra Assistans kommer att fortsätta att kriga för denna rättighetslagstiftning och för kvalitén inom assistansen. Dock måste vi precis som alla andra se över hur kvalité och löneökningar kan bibehållas när schablonersättningen enbart ökar med 1,05%.
Det ska bli en utmaning.  

Roberth Klarquist och Steve Knott
Libra Assistans AB