Libra en del av "Assistansanordnarna"

Libra Assistans har beviljats medlemskap i Assistansanordnarna.
Libra Assistans är medlem i assistansanordnarna

Assistansanordnarna är en politiskt oberoende branschorganisation för större, värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans. 

Assistansanordnarna startade redan i mitten av 1990-talet som ett nätverk med några av de då största bolagen och kooperativen i branschen, men sedan 2006 är de en ideell förening. 
Syftet med Assistansanordnarna är bland annat att föra fram gemensamma synpunkter till makthavare och beslutsfattare. I föreningens stadgar framgår att ändamålet med föreningen är att att tillvarata och främja medlemmarnas intressen som anordnare av personlig assistans, samt att främja utvecklingen och efterlevnaden av den så kallade brukarmaktprincipen.

Libra Assistans har som ett värdegrundsbaserat företag granskats och beviljats medlemskap den 7 mars 2016. 
- Det är naturligtvis mycket ärofyllt att få vara en del av denna förening som aktivt arbetat för att bevara LSS intentioner genom sin värdegrundsbaserade inställning, säger Roberth Klarqvist VD på Libra Assistans AB

Under hösten 2015 hårdnade den politiska inställningen till LSS där kostnader och pengar väger allt tyngre än mänskliga rättigheter och bevarandet av LSS intentioner. Magdalena Andersson utspel i oktober 2015 där hon ställer kostnader för två utsatta grupper mot varandra har mötts av starkt kritik av brukarrörelsen men trots detta kunde vi i januari ana att detta kommer att sättas i verket. 
I regleringsbrevetet till Försäkringskassan uppmanar Regeringen att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar". 
Även detta har har mötts av starkt kritik och även ifrågasats huruvida Regeringen eventuellt sätter sig över LSS lagen.  

Nätverket Assistansanordnarna fyller en väldigt viktig funktion i denna turbulenta tid då de arbetar aktivt för att påverka beslutfattare och makthavare i dessa frågor. 

Läs mer om Assistansanordnarna här...